NOVOSTI

 

 

 

 

NOVOSTI

 

ZUV HGP 29. i 30. ožujka 2021. godine organizirao je on line radionice o društvenom poduzetništvu na kojim su sudjelovali djelatnici Udruge specijalne policije iz Domovinskog rata RH kao partneri na projektu "Analiza društvenih faktora koji utječu na kvalitetu života braniteljske populacije-smjernice za budućnost". Na on line radionicama sudionicu su upoznati s temeljnim pojmovima o društvenom poduzetništvu, ulozi i ciljevima društvenog poduzetništva, Strategiji i razvoju društvenog poduzetništva za 2014.-2020., primjerima dobre prakse iz Hrvatske i svijeta te natječajima na koje partneri mogu prijaviti svoje projekte.

Društveno poduzetništvo predstavlja oblik poslovanja vođen primarno društvenim ciljevima te stvaranjem pozitivnog društvenog i okolišnog učinka, može značajno doprinijeti ostvarenju strateških ciljeva, posebice društvenoj koheziji, borbi protiv siromaštva i povećanom zapošljavanju, kreiranju novih proizvoda, konkurentnosti, očuvanju resursa, vrednovanju baštine i bioraznolikosti, te unapređenju kvalitete života kroz poslovanje za društvenu dobrobit. Ovaj oblik poduzetništva potiče izgradnju novih vrijednosti i društvenih promjena, omogućava zapošljavanje teško zapošljivah i marginaliziranih društvenih kategorija te često zadovoljava potrebe zajednice kroz participiranje članova te iste zajednice. Organiziranjem ovakvih radionica radimo na jačanju partnerstva organizacija civilnog društva, potičemo sinergiju braniteljskih udruga te osnažujemo kapacitete naših partnerskih organizacija.

RAZVOJNA SURADNJA

     

Udruga specijalne policije iz Domovinskog rata je Centar znanja za društveni razvoj u području unapređenja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u okviru Razvojne suradnje sa Nacionalnom Zakladom.

UVJETI KORIŠTENJA

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web stranici Udruge ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka udruge. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovoj web stranici mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava trećih osoba.