Pozivamo Vas da od 22. siječnja 2015. u Domu specijalne policije posjetite izložbu Roberta Torrea "Table života".
O temi i konceptu izložbe pročitajte u nastavku ovoga članka.

 

Poštovani,

Zovem se Robert Torre, iz Zagreba sam, gdje živim cijeli svoj život. Posljednjih dvadeset godina radim kao psihijatar dominantno s ovisnicima o alkoholu, drogama i patološkim kockarima.
Likovnu umjetnost, posebno onu modernu i suvremenu, pratim posljednjih tridesetak godina, a unazad dvije godine sam se i sam odvažio slikati.

Naslikao sam pedesetak stvari sve redom u tehnici akrila na platnima srednjeg i većeg formata, i većinu njih ovdje prezentiram.
Radove sam konceptualno objedinio pod nazivom „Table života“. I to „života“ zato jer oni na sadržajnoj ravni nose egzistencijalnu pretencioznost svojevrsnog temeljnijeg iskaza o životu i njegovoj suštini. A „table“ zato jer na formalnoj ravni nije riječ o slikama u klasičnom smislu riječi, budući ja slikam koncepte a ne slike. Tako da je ovdje zapravo riječ o dvodimenzionalnim, plošnim propagandnim tablama-konceptima, čistih jarkih boja, oštrih rubova, slikanim bez psihološke i emotivne pratnje. Dakle objektivno, aketski hladno i vedro (hotimice u suprotnosti sa sadržajnim layerom slika).
Slike se između sebe podosta konceptualno i stilski razlikuju, to jest svaka od njih mogla bi se u pojedinim varijacijama na temu razrađivati kroz zasebni likovni ciklus, ali nije mi bilo do reciklaže.

Na sadržajnom planu moje slike hotimice variraju jedan te isti svežanj poruka koji bi se dao podvesti pod slijedeće: da je život jedan jedini, konačan i neponovljivo naš; da ga moramo živjeti prije smrti jer drugog vremena neće biti; da ga olako možemo promašiti i izgubiti najvlastitiju pravost; i zato nam je čuvati naše nutarnje biće, te biti svoj na svome uvijek i svuda.

Slike iskazuju filozofičnost moje izobrazbe i pristupa svijetu, no nadam se da nadilaze puku konceputalnu dosjetku, te da pored narativne imaju i svoju likovnu vrijednost. Odnosno, da ih nije dovoljno ispričati već da ih treba i vidjeti.
Naravno da slike govore za sebe, i suštinski ih ne može ih potvrditi izvanjsko objašnjenje, no svejedno sam uz većinu njih radi lakšeg razumijevanja nadodao i pokoju rečenicu pisanog pojašnjenja.

Znakovi udruga SJP

Zoran Maras
predsjednik Udruge
Josip Klemm
počasni predsjednik Udruge
gen. Mladen Markač
počasni predsjednik Udruge
Željko Sačić
počasni predsjednik Udruge
Svemir Vrsaljko
počasni predsjednik Udruge